İşte Bizim Gücümüz!

Aerospace & Electronic Systems Society  olarak, havacılık ve uzay alanlarında konferanslar düzenliyor ve drone, model uydu, roket yapımı projeleriyle kendimizi geliştiriyoruz.

Computer Society olarak, dönemin popüler yazılımın dillerini hem öğreniyor hem de öğrendiğimiz dilleri kullanarak projeler geliştiriyoruz.

Robotics and Automation Society olarak, robotik kodlama üzerine çalışmalar yapıyor ve arduino eğitimleri veriyoruz.

Power & Energy Society olarak, yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde araştırmalar yaparak bu kaynakları hayatımıza pratik bir şekilde entegre etmemizi sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz.

Industry Applications Society, olarak teknik geziler düzenleyerek iş sahasını deneyimliyor ve çeşitli tecrübeler kazanıyoruz.

IEEE Women in Engineering grubu olarak amacımız kadınların teknik disiplinlerde işe alınmasını ve kalifiyesini kolaylaştırmaktır. Bunun yanı sıra kadın mühendisleri ve bilim insanlarını teşvik etmek ve dünya çapındaki genç kızların akademik ilgilerini mühendislik ve fen bilimlerinde sürdürebilmeleri için ilham sağlamaktır.

IEEE Çankaya Öğrenci Kolu Communications Society olarak temel amacımız, iletişim, haberleşme, telekomünikasyon mühendisliği gibi güncel konularda bilim, teknoloji ve uygulamaların geliştirilmesini teşvik etmektir. ComSoc olarak üyelerimizle haberleşme sektörünü ve akademik faaliyetlerini yakından tanıyarak , eğitimler ve projelerle bunu destekliyoruz.

Signal Processing Society olarak, sinyallerin sistemler üzerinde nasıl değişikliklere uğradığı ve bu değişiklikleri neden yaptığımızı araştırıyoruz. Aynı zamanda projeler ve eğitimler veriyoruz.

Tasarım – Konsept Komitesi olarak topluluğumuzun sosyal medya sayfalarını aktif kullanıyor ve Sponsorluk Komitesi ile birlikte çalışırsak etkinlik ve projelere destek sağlıyoruz.

Tanıtım ve Sponsorluk Komitesi olarak, topluluğumuzun sosyal medya sayfalarında tanıtımımızı yapıyor, düzenlediği etkinliklere ve yaptığı projelere destek arıyor ve firmalarla ortaklık anlaşmaları yapıyoruz.

Kardeş Öğrenci Kollar Proje grubu olarak, kardeş kolumuz IEEE Gazi Üniversitesi Öğrenci Kolu ile birlikte yapacağımız ortak etkinlik, eğitim ve projeler üzerinde çalışıyoruz.